Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników systemu RS Dachy5 jest spółka Zasoby.pl-Systemy Informatyczne z siedzibą w Płocku, adres e-mail do kontaktu info@zasoby.pl.

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: info@zasoby.pl.

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie w celu wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. Każdemu użytkownikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje w dowolnym momencie prawo do dostępu do swoich danych,ich korekty, usunięcia oraz cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie.

8. W przypadku wątpliwości z przetwarzaniem danych osobowych użytkownik może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji.

 
Cofnij