Co nowego?

25 listopad 2018


5.062


SYSTEM
- dodano podsumowanie z wartością oferty w kreatorze dachów
- algorytm do naliczani blachodachówki został zmodyfikowany pod kątem optymalnego wyboru krawędzi startowej
- dla dachów utworzonych z kreatora, na ofercie w pliku PDF dodano nową stronę z rzutem 2D dachu i podsumowaniem
- poprawki w algorytmach systemu rynnowego

12 listopad 2018


5.061


SYSTEM
- dodano algorytmy do kalkulacji systemów rynnowych (wersja rozwojowa BETA)
- usunięcie drobnych błędów
KONSTRUKTOR DACHÓW
- nad oknem warstw dodano panel z przyciskami do zaznaczania wielu warstw na raz
- dla pokryć dachówek dodano możliwość montażu od lewej/prawej
- dla pokryć dachówek i blachodachówek modułówych dodano możliwość centrowania pokrycia na połaci
- optymalizacja szybkości działania przy generowaniu dachówek na dużych połaciach

15 październik 2018


5.060


SYSTEM
- Ustawienie kolejności pozycji na wydruku; najpierw materiały pokrycia, potem obróbki i inne produkty
- Wprowadzono nowe algorytmy do kalkulacji systemu rynnowego (wersja BETA)
- W ustawieniach konta głównego dodano pole tekstowe drukowane w stopce oferty
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Wprowadzono możliwość wyświetlanie wielu warstw produktów na raz
KREATOR DACHÓW
-Adaptacja kreatora dachów do kalkulacji systemu rynnowego

9 lipiec 2018


5.058


SYSTEM
- Usunięcie usterek
- Nowa funkcja udostępniania oferty innym użytkownikom w ramach firmy
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Nowe akcje na zakładce Materiały : Następna i Poprzednia krawędź, do zazaznaczania krawędzi
KREATOR DACHÓW
- Poprawki błędów wydruku PDF

18 marzec 2018


5.057


SYSTEM
- Pokrycia 'Blachodachówka' i 'Blachy trapezowe i panele' uzględniają zakładkę pionową przy układaniu ostatniego pasa.
- Dla materiałów izolacyjnych dodano dodatkowy parametr 'ilość warstw'
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Poprawiono błąd odświeżania opisu nachylenia połaci w kolumnie tabelki z punktami
- Poprawiono funkcję zmiany lokalizacji kształtu. Dotychczas wektor zmiany pozycji odnosił się do punktu ID:1, teraz zmiana odnosi się do zaznaczonego punktu.

21 styczeń 2018


5.056


KONSTRUKTOR DACHÓW
- Poprawiono błąd zmniejszania arkusza blachodachówki za pomocą myszki z dolnej krawędzi
- Wymiarowanie kształtów na zakładce "Projekt" można wyłączyć za pomocją opcji "Nie pokazuj wymiarowania"
- Dodano opcję pokazywania ID punktów
- Na wydruku nie pokazują się długości krawędzi otworów
- Ramka z informacjami o zaznaczonym arkuszu pojawia się obecnie po wybraniu prawego klawisza myszki. Poprzednio wystarczyło zaznaczyć arkusz.

21 styczeń 2018


5.055


KONSTRUKTOR DACHÓW
- Przy wprowadzaniu kształtów, przy wstawianiu punktu pojawia się formularz pozwalający na korektę punktu
- Dodano formularz wstawiania połaci
- Przy dodawaniu połaci wprowadzono domyślną wartość nachylenia

7 styczeń 2018


5.054


SYSTEM
- Rozbudowano stronę pomocy FAQ - najczęściej zadawane pytania
- dla pokryć dodano parametr minimalne nachylenie

27 grudzień 2017


5.053


SYSTEM
- Dodano bibliotekę produktów. Popularne produkty można teraz pobrać do własnej bazy produktów zamiast wprowadzać parametry produktów samodzielnie.
- Do produktów oraz zestawów dodano pole producent.
- Popoprawiono błąd skalowania rysunków montażowych dla produktów w rolkach.
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Naprawiono błąd wprowadzania współrzędnych z dokładnością po przecinku.
- Na formularzu rysowania kształtów połaci dodano informacje o nachyleniu.

3 grudzień 2017


5.052


KONSTRUKTOR DACHÓW
- Po dodaniu obróbek do zaznaczonych krawędzi, program wyłącza zaznaczenie tych krawędzi
- Dodano obsługę dachówek skrajnych (lewa, prawa, okapowa, kalenicowa).
- Naprawiono błąd wprowadzania współrzędnych z dokładnością po przecinku
- Dodano możliwość zmiany parametrów domyślnych podczas optymalizacji produktów obróbek oraz akcesoriów. Parametry optymalizacji zostały dodane na listwie produktu.
- Rozszerzono funkcjonalność algorytmu dachówek podstawowych.
- Dodano możliwość zdefiniowania pozycji pierszej łaty dla dachówek podstawowych i skrajnych
- Dla blachodachówek ciętych na miarę, dodano możliwość optymalizacji w wymiarach tylko pełnomodułówych. Na listwie produktu blachodachówki, pojawił się przycisk "Tylko pełnomodułówe arkusze".

6 listopad 2017


5.051


KONSTRUKTOR DACHÓW
- Dodano opcję autozapisu ofert w Konstruktorze Dachów. Aby włączyć funkcję należy ustawić opcję w Autozapis w ustawieniach konta.

29 październik 2017


5.050


SYSTEM
- Poprawienie błędu wyliczanie materiałów w rolkach
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Dodano możliwość przesuwania kształtów myszką. KLiknij dwukrotnie lewym klawiszem myszki na zaznaczony kształt aby odblokować możliwość przesuwania wybranego kształtu. Przesuń kształt do nowej pozycji.link
- Poprawiono liczenie %efektywności blachodachówek modułowych
- Poprawiono drobne błędy w programie
- W panelu statusu wyświetla się aktualna pozycja kursora

10 październik 2017


5.049


SYSTEM
- W definicji produktów obróbek dodano nowy parametr 'Lokalizacja produktu'. Za pomocą tego paremetru możemy poodzielić obróbki na kalenicowe, okapowe, koszowe i szczytowe.Dla wszystkich istniejących obróbkek, parametr zostałt ustawiony domyślnie jako 'Brak'. Aby ustawić lokalizację obróbki należy wejść w edycje każdej obróbki, ustawić właściwą wartość i nacisnąć przycisk Modyfikuj
- Nowa opcja 'Zestawy produktów'. Opcja pozwala pogrupować produkty używane łącznie w ramach systemu. W ten sposób możemy połączyć pokrycie dachowe z obróbkami, membranami, akcesoriami. Tak połaczone produkty będzie można wszystkie naraz za pomocą opcji "Dodaj zestaw produktów
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Przycisk "Dodaj zestaw produktów" na zakładce materiały, pozwala dodać na raz wszystkie produkty zdefiniowane w zestawie (systemie).
- Na zakładce 'Materiały' dodano opcję zaznaczania krawędzi kalenicowych, okapowych, szczytowych.
- poprawiono drobne błędy w programie

18 wrzesień 2017


5.047


SYSTEM
- Nowy algorytm do optymalizacji materiałów izolacyjnych w panelach (płyty izolacyjne, styropian)
- Nowy alogrtym do optymalizacji materiałów w rolkach (folie, membrany, papa)
- Poprawiono problem z zaokrąglaniem materiałów wg ustalonej zasady w definicji produktu
KREATOR DACHÓW
- poprawki błędów w Kreatorze dachów
- dodano nowy dach jednospadowy
KONSTRUKTOR DACHÓW
- dla blachodachówek dodano w listwie 2 dodatkowe opcje : powiększenie i pomniejszenie zaznaczonych arkuszy do pełnego modułu
- popoprawion wyświetlania wymiaru długości krawędzi połaci
- poprawiono obsługę dodawania obróbek na krawędziach otworów

2 sierpień 2017


5.046


SYSTEM
- Poprawki w tłumaczeniach interfejsu użytkownika
- Rozbudowa modułu subskrypcji
- Poprawa błędów w oprogramowaniu
- Modyfikacje związane z poprawą bezpieczeństwa systemu

4 lipiec 2017


5.045


SYSTEM
- Poprawiono błąd przy optymalizacji szczególnych wymiarów połaci
- Poprawki w tłumaczeniach interfejsu użytkownika
- Poprawiono błąd zaznaczania krawędzi
- Poprawiono stosowanie separatora części dziesiętnych
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Nowe funkcje zamiany współrzędnych Y pomiedzy wymiarem rzeczywistym a rzutem poziomym.

25 czerwiec 2017


5.044


SYSTEM
- Poprawiono błąd przy zaokrąglaniu blachodachówek ciętych na wymiar
- Nowa opcja cennika produktów. Wybierając ustawienia konta i opcję cenniniki, można ustawić domyślą cenę produktów.
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Poprawka błędu przy odświeżaniu opisu ilości modułów blachodachówki po zmianie długości arkusza
- Poprawiono błąd funkcji lokalizacji kształtów przy nachyleniu procentowym, w przypadku gdy współrzędne Y punktów mniejsze od 0.
- Nachylenie połaci pojawia się dodatkowo w nawigatorze dokumentu przy nazwie połaci.

4 czerwiec 2017


5.043


KONSTRUKTOR DACHÓW
- Nowe narzędzie do wyszukiwania współrzędnych punktu na podstawie długości sąsiadujących boków, sposób użycia pokazano na filmiku link
- Podczas rysowania kształtu, skala dopasowuje dynamicznie się do rysunku
- poprawki błędów przy modyfikacji kształtów

21 maj 2017


5.042


SYSTEM:
- Dodano nowe parametry dla dla blachodachówek modułowych, pozwalające określić margines krycia. Dla przykładu, określając np margines górny 70mm, system nie będzie umieszczał ostatniego wiersza jeśli do kalenicy zostało 70mm lub mniej. Ta sama zasada dotyczy wszystkich marginesów. Wartość marginesu na minusie pozwala zastosować zapas krycia np przy okapie.
- Na arkuszach blachodachówek modułowych drukowany jest numer tylko dla podzielonych arkuszy.
- Rysunki montażowe na wydruku PDF zostały wycentrowane.
- Usunięto błąd zaokrąglania arkuszy blachodachówki modułowej do pełnych arkuszy.
- Poprawiono błąd zaokrąglania akcesoriów liczonych na sztukę.
- Poprawiono specyfikację wymiarową na wydruku oferty, ID arkusza drukowane jest od 1 a nie jak dotychczas od 0.
KONSTRUKTOR DACHÓW
- Dodano dymek z informacją o zaznaczonym arkuszu. Dla blachodachówek modułowych podzielonych umieszczono informacje gdzie znajdują się pozostałe części arkusza.
- Drobne poprawki interfejsu użytkownika
- Dodano 3 dodatkowe figury do repozytorium połaci.
- Przy dodawaniu materiałów do oferty, dwukrotne przyciśnięcie myszki na zaznaczonej pozycji dodaje materiał (nie trzeba zatwierdzać przyciskiem OK).
- Poprawiono błąd przy zliczaniu długośći zaznaczonych krawędzi na zakładce materiały (przy wyborze obróbek)

7 maj 2017


5.041


SYSTEM:
- dodano nowy parametr dla dla Blachodachówek modułowych, który pozwala ustawić minimalne procentowe pokrycie. Ustawiając np. 20% system będzie umieszczał tylko te arkusze które kryją połać minimum w 20 procentach.
KONSTRUKTOR DACHÓW
- poprawki przy wyłączaniu trybu rysowania

3 maj 2017


5.040


SYSTEM:
- dodano funkcje kopiowania ofert i zmiany nazwy ofert
- poprawiono błąd przy zapisie oferty pod istniejącą nazwą pliku
- kolejność ofert według daty utworzenia (poprzednio według daty modyfikacji)
- poprawiono algorytm optymalizacji blachodachówek modułowych montowanych "na mijankę" od
KONSTRUKTOR DACHÓW
- poprawki drobnych błędów przy edycji punktów

23 kwiecień 2017


5.039


SYSTEM:
- poprawki w algorytmach optymalizacji blachodachówek oraz blach trapezowych
- poprawki błędów na wydruku oferty w przypadku wielu dachów w jednej wycenie
- lista wymiarowa na ofercie : kolejność od największych do najmniejszych arkuszy, dodano kolumnę l.p.
KONSTRUKTOR DACHÓW
- umożliwienie zaznaczania podziałów X i Y myszką na rysunku
- poprawa błędu zmiany lokalizacji kształtu lub okien, przy połaci ze zdefiniowanym nachyleniem
- przy kopiowaniu połaci zmieniono zasadę nazywania nowej połaci ( (1), (2)...)
- poprawka przy wymiarowaniu połaci, gdy współrzędne są mniejsze od 0
- w repozytorium połaci, klawisz ENTER przechodzi do kolejnego pola z wymiarem
- dodano akcję z odczytem oferty z kopii roboczej
- poprawa błędów odświeżania tabelek gdy więcej niż jeden dach na wycenie

11 kwiecień 2017


5.038


- usunięcie błędu przy kasowaniu punktów
- zmodyfikowane opcje dodawania obróbek, można obecnie zaznaczyć więcej niż jedną krawędź
- dodano litewską wersję językową systemu

6 kwiecień 2017


5.037


- szereg udogodnień dla funkcjonalności linii podziałów X i Y
- usunięto błędy rysowania obróbek,
- zmieniono wartość domyślną zakresu optymalizacji pokryć, do tej pory przycisk Optymalizuj dla pokryć dachowych obejmował zakres wszystkich połaci. Aby optymalizacja dotyczyła bieżącej połaci należało na listwie zmienić 'Wszystkie' na 'Połać1'. Obecnie domyślny zakres optymalizacji dotyczy bieżącej połaci.

3 kwiecień 2017


5.036


- poprawki błędów przy definiowaniu podziałów X i Y (w miejscu łączenia arkuszy np. na słupie)
- zmodyfikowano funkcję rysowania kształtów, dodając możliwość wprowadzania współrzędnych punktów bezwzględnych (od 0,0) oraz względnych (względem ostatniego punktu)
- poprawki tłumaczeń
- na wydruki oferty rysunki montażowe drukowane są bez ramki
- w module konstruktura dachów, na krawędziach kształtów pojawia się jednostka długości krawędzi

22 marzec 2017


5.035


- poprawka błędu wyświetlania suwaka listy pozycji linii oferty
- poprawka kalkulacji pokrycia blachodachówek modułowego
- usuniecie błędów generowania PDF z kreatora dachów

12 marzec 2017


5.034


- na wydruku rysunków montażowych wymiar arkuszy jest mniejszy,
- poprawiono skalowanie rysunków montażowych na wydruku
- poprawka błędu przy liczeniu obróbek na mb
- na wydruku rysunków montażowych na każdej krawędzi połaci pojawia się wymiar
- w aplikacji konstruktora dodano funkcję, która pozwala ustawić lokalizację kształtu. Funkcja przydatna przy umiejscawianiu otworów. Sposób wykorzystania funkcji pokazano na filmie :link
- dodano funkcję do wstawiania otworów okiennych, kliknij na link do materiału wideo aby zobaczyć jak korzystać z funkcji link
- poprawki wykrytych błędów
- Mozilla Firefox nie jest wspierana przez system, w najnowszej wersji przeglądarki Firefox 52 wyłączono wsparcie dla Silverlight.

19 luty 2017


5.033


- nowe narzędzie ręcznej edycji arkuszy dla pokrycia typu blachodachówki. Sposób użycia narzędzia pokazano na filmiku link
- poprawki wykrytych błędów

14 luty 2017


5.032


- nowe narzędzie ręcznej edycji arkuszy dla pokrycia typu blachy trapezowe. Sposób użycia narzędzia pokazano na filmiku link
- poprawki wykrytych błędów

1 luty 2017


5.031


- poprawiono błąd wyświetlanie niektórych opisów i wydruku w języku obcym
- w pasku statusu pojawiły się przyciski, które pozwalają przesuwać płótno
- poprawiono problem przy zapisie nazwy pliku z niedozwolonym znakiem ' , '
- poprawiono algorytm dachówek ceramicznych, przy odbiciu pionowym lub poziomym połaci materiał nie był liczony
- poprawiono funkcję łączenia arkuszy dla paneli elewacyjny z poziomym montażem

28 styczeń 2017


5.030


- Utworzono nową lokalizację systemu na język słowacki
- W module konstruktora w listwie blachodachówek dodano funkcję łączenia arkuszy oraz pole tekstowe do seryjnej zmiany długości zaznaczonych arkuszy. Należy zaznaczyć arkusze, wpisać nową ilość w polu 'Długość ark.' i nacisnąć klawisz ENTER.
- Wprowadzono system miar anglosaski (imperial). Aby wprowadzać wymiary połaci w calach, należy zmienić system miar w ustawieniach konta.
- W liscie wycen pojawiła się nowa kolumna numer oferty. Oferty są numerowane automatycznie dla każdego użytkownika.
- W module konstrutora dachu poprawiono błędy przy wyborze obróbek, podczas wyświetlanie tekstury blachodachówki dla odczytanej oferty. Poprawiono także wyświetlanie wymiarów krawędzi połaci (wymiar ostatniej krawędzi był niewidoczny
- Funkcja kopiowania połaci, tworzy obecnie kopię wraz z naniesionymi produktami.
- Uzupełniono tłumaczenia dla języka czeskiego, rumuńskiego oraz węgierskiego
- Poprawiono obsługę logowania. Gdy konto zarejestrowane jako Google, Facebook lub Microsoft próbuje się logować lokalnie otrzymuje komunikat aby użyć odpowiednich przycisków dla kont zewnętrznych serwisów.
- Zoptymalizawano serwis pod kątem prędkości działania

29 grudzień 2016


5.029


- W ustawieniach konta dodano możliwość określenia domyślnej waluty na ofercie
- Uzupełniono brakujące lokalizacje dla języków angielski, czeski, rumuński i węgierski
- W module 'Wyceny', domyślnie filtr ustawiony został na wartość'W przygotowaniu'
- W konstruktorze dachów, na zakładce 'Lista wymiarowa' uzupełniono informacje o powierzchni pokrycia według szerokości efektywnej i całkowitej

20 grudzień 2016


5.028


- Nowa funkcja eksportu ofertu do XML w formacie RS Dachy4
- Poprawki w teksturach pokrycia trapezowego na rysunku
- Zmieniono sposób wyświetlania nr arkusza dla blachodachówek modułowych. Aktualnie drukowane w poziomie
- Uzupełniono pomoc kontekstową o informacje na temat dachówek cementowych oraz ceramicznych
- Uzupełniono brakujące lokalizacje w języku angielskim
- Poprawiono opcję zamawiania subskrypcji RS Dachy5
- Uaktualniono screeny w tematach pomocy

8 listopad 2016


5.027


- Zmiana sposobu wydruku specyfikacja wymiarowej. Wymiary są obecnie drukowane pionowo, po 16 w kolumnie.
- W Konstrukturze, w oknie wyboru produktów dodano pole od szybkiego wyszukiwania.
- Nowy algorytm do kalkulacji dachówek. Dodano obsługę nowego rodzaju pokrycia, które pozwala wyliczać dachówki ceramiczne, betonowe itp. Obecna wersja kalkuluje dachówki podstawowe. W kolejnych wersjach pojawi się również obsługa dachówek skrajnych.
- Tematy pomocy zostały zlokalizowane na język angielski
- Drobne zmiany wizualne aplikacji
- W konstruktorze dachów, dla pokryć typu blachodachówki dodano na każdym arkuszu informacje o ilości modułów
- Poprawiono wyświetlanie pól tekstowych X Y do wprowadzania współrzędnych połaci. Na ekranach o niskiej rozdzielczości pola te nie mieściły się na ekranie.
- Dodano tekstury dla arkuszy pokrycia. Tekstura dla blachodachówek obrazuje miejsca przegięcia modułów.
- W liście wycen rozbudowano okno podglądu oferty (RS Dachy5 - Wyceny - Akcje - Szczegóły)
- Przebudowano opcję "Poznaj RS Dachy", łatwiej będzie odnaleźć przewodnik z interesującym tematem.

16 październik 2016


5.026


- W module produktów dodano filtr dla produktów aktywnych
- Przebudowano w module Konstruktora dachów wprowadzanie połaci za pomocą klawiatury. Wprowadzanie nietypowych połaci powinno być obecnie bardzo intuicyjne. W jaki sposób wprowadzać nietypowe połacie z klawiatury pokazano na filmiku link
- Punkt zaznaczony w tabelce punktów jest wyróżniony na rysunku
- Na wydruku oferty dopasowano skalę, aby dla bardzo dużych połaci opisy arkuszy były wyraźne
- Dodano czeską lokalizację systemu
- Dodano rumuńską lokalizację systemu
- Dodano węgierską lokalizację systemu
- Aby zablokować zmianę współrzędnych przy ruchu myszką podczas rysowania połaci (konstruktor dachów) należy przytrzymać klawisz CTRL

3 październik 2016


5.025


- Poprawiono błąd funkcji przypomnienia hasła
- W module konstruktora dachów dla algorytmu 'blachodachówki' na listwie konktekstowej materiału umieszczono pole tekstowe umożliwiające zmianę długości zaznaczonych arkuszy. Funkcja pozwala ustawić długość większą niż długość maksymalna oraz kontroluje zakresy długości niedostępnych.
- W module produktów dodano kontrolę formularza nowych produktów (pole kod i nazwa)
- Poprawka wyświetlania ostatnio danych filmików w opcji "Poznaj RS Dachy5"
- Uzupełniono brakujące tłumaczenia dialogów w angielskiej wersji językowej
- Rozbudowano moduł "Kreatora dachów". Moduł oblicza długości krawędzi w podziale typy (okapy, kosze, kalenice, wiatrownice)
- Lista wycen została posortowana tak aby najnowsze oferty były na pierwszej stronie
- Poprawiono opis wymiaru arkuszy na rysunku montażowym oraz wydruku. Przy wielkich połaciach opis był nieczytelny.
- Na wydruku oferty dodano powierzchnię jednostkową arkusza oraz opis nachylenia arkuszy
- Zoptymalizowano zapis i odczyt ofert. Operacje te powinny odbywać się o wiele szybciej.
- W module konstruktora dachu dodano funkcję zmiany nachylenia połaci

4 wrzesień 2016


5.023


- Nowa funkcja systemu, Kreator Dachów. Moduł pozwala utworzyć wycenę typowych dachów w kilka minut. Moduł działa również na tabletach i smartfonach. Utworzony dach można zapisć i dowolnie edytować w RS Dachy5. link
- Dodano do 5 dodatkowych dachów do 'Repozytorium dachów'
- Uzupełniono lokalizacje aplikacji w jezyku angielskim

21 sierpień 2016


5.022


- Nowa funkcja dla materiału Blachy Trapezowe i Panele. Wprowadzono możliwość naprzemiennego łączenia arkuszy (na suwak). Mechanizm stosowany jest między innymi dla pokryć na rąbek stojący. Użycie funkcji zaprezentowano na filmiku link
- Ulepszono funkcję rysowania kształtów.Jeśli podczas rysowania trudno precyzyjnie dopasować współrzędną wierzchołka (różni się o 1 czy 2 cm) można użyć klawiszy strzałek (góra,lewo,dół,prawo) aby idealnie określić współrzędne wierzchołka.
- Uzupełniono tematy pomocy
- Dodano do pomocy materiał szkoleniowy, który krok po kroku wyjaśnia cały proces tworzenia oferty. Materiał jest dostępny pod linkiem link

7 sierpień 2016


5.021


- Usunięto błąd przy rejestracji użytkowników, gdy w adresie email były znaki minus lub podkreślenie
- Dodano panel startowy z linkami do najczęściej używanych akcji oraz ze statystyką ofert
- W edytorze oferty, na zakładce materiały, na każdej krawędzi kształu wprowadzono rzeczywisty wymiar krawędzi
- Uzupełniono tematy pomocy
- Nowe filmiki w multimedialnej pomocy "Poznaj RS Dachy5"

3 lipiec 2016


5.020


- Dla pokryć "Blachy trapezowe i panele" wprowadzono funkcję zmiany długości dla zaznaczonych arkuszy. Funkcja pozwala zmienić rozmiar arkusza nawet jeśli nowy rozmiar przekracza wartość dopuszczalną (na ekranie pojawia się ostrzeżenie). Kliknij aby zobaczyć filmik na którym pokazano nową funkcjonalność.link
- Przebudowano repozytorium dachów. Wprowadzono możliwość definiowanania nachylenia dachu według stopni, procentu spadku oraz w oparciu o rzeczywistą długość połaci. W nowym repozytorium dachów rysunek poglądowy zmienia się dynamicznie, pokazując jak będzie wyglądał dach. Kliknij aby zobaczyć filmik na którym pokazano nową funkcjonalność. link
- Nowa funkcja kopiowania połaci link
- Przebudowano widok listy wycen. Dodano statusy dla wyceny, za pomocą których możemy zaznaczyć, które oferty zostały już wysłane/dostarczone do klienta a które zakończyły się sprzedażą.Dodatkowo na liście ofert umieszczono dane klienta co ułatwi identyfikację ofert.
- Nowe filmiki w multimedialnej pomocy "Poznaj RS Dachy5"

1 czerwiec 2016


5.019


- Dla pokryć "Blachy trapezowe i panele" wprowadzono nowy sposób łączenia arkuszy. Dla istniejących metod "od najdłuższych" oraz "proporcjonalnie" wprowadzono trzecią metodę "wg linii podziału. Użytkownik może określic przedziały X (słupy) lub Y na których ma być łączenie blach. Opcja szczególnie przydatna przy ofertowaniu paneli elewacyjnych. link

18 maj 2016


5.018


- W module produktów poprawiono stronicowanie oraz dodano filtr na rodzaj produktów
- W edytorze wycen poprawiono błąd przeliczania pomiędzy cm/mm w opcji repozytorium kształtów
- Edytor wyceny : uzupełniono brakujące opisy ikon na listwie opcji
- W ustawieniach konta wyświetla się aktualne logo firmy drukowane w nagłówku oferty
- Dla konta głównego dodano nowy moduł do zarządzania użytkownikami, kodami rejestracyjnymi. Użytkownik główny ma teraz możliwość przenoszenia kodów rejestracyjnych między użytkownikami
- Dla każdego produktu można dodać link do specyfikacji technicznej oraz załadować obrazek produktu
- W module Produkty dodano funkcję kopiowania produktów
- W module wycen dodano opcję szczegóły, która wyświetla podstawowe informacje o wycenie bez potrzeby jej otwierania
- W edytorze wycen, produkty są teraz wyświetlane w porządku alfabetycznym
- Na wydruku oferty w nagłówku drukują się dane z ustawień konta (dane sprzedawcy)
- Poprawiono wyświetlanie okien w niższej rozdzielczości (1360x768)
- Usunięto znak wodny na wydruku oferty dla kont w wersji PEŁNEJ
- Przy wydruku oferty użytkownik może wybrać, które sekcje mają zostać wydrukowane
- Poprawiono błąd przy rysowaniu otworów wychodzących poza obręb krawędzi połac
- Poprawiono opcję przyciągania arkuszy dla dla blach trapezowych i paneli
- Dodano multimedialną pomoc dla użytkowników. Na filmikach instruktażowych pokazano sposób użycia funkcji systemu (ilość multimediów w tej opcji będzie sukcesywnie dodawana)

25 kwiecień 2016


5.017


- Poprawiono błąd przy wysyłaniu emaili po resecie hasła
- Poprawiono opcję "Zapamiętaj mnie" przy logowaniu.
- W ustawieniach konta w wersji pełnej dodano sekcję z informacją o zarejestrowanych kodach rejestracyjnych wraz z datą wygaśnięcia
- Dla pokryć liczonych według algorytmu "Blachy trapezowe i panele" przy ustawionej opcji "Montaż w poziomie" usunięto błąd przy optymalizacji powierzchni z otworami.
- Dla pokryć "Blachy trapezowe i panele" na listwie z opcjami produktu można zmieniać montaż pionowo / poziomo.

10 kwiecień 2016


5.016


- W module produktów wprowadzono wyszukiwarkę
- Wydruk oferty-poprawiono sortowanie specyfikacji wymiarowej

3 kwiecień 2016


5.015


- Poprawka w funkcji importu połaci z RS Dachy4. Funkcja umożliwia obecnie import również ze starszych wersji programu RS Dachy.
- Dodano pole podsumowania wartości oferty na wydruku.
- Poprawka wyliczania efektywności dla pokrycia modułowego wyliczanego w sztukach na zakładce "Lista wymiarowa"
- W module "Produkty" wprowadzono usprawnienia m.in. dla wersji PEŁNEJ nie pokazują się już produkty DEMO, zamiast przycisków pojawił się przycisk akcji.
- Uzupełnienie tematów pomocy.
- W edytorze wycen przebudowano zakładkę kontekstu dla produktów modułowych.
- Usprawnienia funkcji rysowania połaci. Zmodyfikowano przyciąganie do siatki, które obecnie ułatwia rysowanie linii o pełnym wymiarze pełnych metrów.
- Usunięto problem w funkcji łączenia arkuszy
- W niektórych polach tekstowych kursor był niewidoczny. Usunięto tą niedogodność.

20 marzec 2016


5.014


- Nowa funkcja łączenia arkuszy dla pokryć typu blachy trapezowe i panele.
- Wygodna edycja arkuszy na rysunku montażowym za pomocą nowej funkcji przyciągania arkuszy.
- Nowy sposób wyceny "za sztukę", dla pokryć typu "Blachodachówki modułowe"
- Modyfikacje interfejsu użytkownika w module Wyceny. Adaptacje umożliwiające obsługę programu za pomocą urządzeń mobilnych.
- Uzupełnienie tematów pomocy

6 marzec 2016


5.013


- Algorytm Blachy trapezowe umożliwia pokrycie arkuszami poziomo. To pozwala kalkulować produkty typu panele elewacyjne.
- Wprowadzono listę zmian w oprogramowaniu w menu Pomoc
- Wprowdzono na wydruku oferty pole "Data pierwszego wydruku".

28 luty 2016


5.011


-Poprawa błędu w repozytorium dachów.
-Modyfikacje wizualne aplikacji.

23 luty 2016


5.010


- Wprowadzono nową funkcję, która bardzo ułatwia rysowanie połaci. Przytrzymując klawisz SHIFT podczas rysowania nowego kształtu, łatwo narysujemy linie równoległe i prostopadłe.
- Uzupełniono tematy pomocy.

19 luty 2016


5.009


- Dla pokrycia dachowego, wprowadzono możliwość przesunięcia na minus. Dzięki temu możliwe jest pozostawienie z lewej lub prawej strony przestrzeni bez pokrycia.
- Definiowanie produktów - krótki opis algorytmu podczas tworzenia produktów

10 luty 2016


5.008


- Lokalizacja systemu na język angielski
- Nowy rodzaj materiałów INNE. Pozwala zdefiniować produkty dodatkowe, które mogą zostać ujęte ilościowo w ofercie.

28 styczeń 2016


5.007


- usunięcie błędu przy usuwaniu punktu
- usunięcie błędu podczas wydruku dodatkowych wariantów oferty

26 styczeń 2016


5.006


- poprawki w UI aplikacji
- nowa metoda autoryzacji za pomocą Facebooka

20 styczeń 2016


5.005


- nowe narzędzie rysowania połaci poprzez podanie współrzędnych punktów z klawiatury
- poprawki błędów

15 styczeń 2016


5.004


- wprowadzono mechanizm potwierdzenia rejestracji emailem dla kont lokalnych
- obsługa kąta nachylenia / procenta spadku dla kształtów wstawianych za pomocą repozytorium
- domyślne parametry dla nowych produktów