VIII. PRZEGLĄD FUNKCJI PROGRAMU

Spis tematów

1. Rejestracja

Do korzystania z systemu RS Dachy 5 niezbędna jest rejestracja. Do zarejestrowania się używamy adresu email. Aby zarejestrować się w systemie należy:

1.1. Wybierz przycisk Zaloguj


1.2. Jeśli posiadasz konto gmail, Microsoft LiveID lub Facebook, możesz wykorzystać to konto do pracy w RS Dachy 5. W tym wypadku, hasło do systemu nie będzie potrzebne. Za autentykację odpowiedzialny będzie zewnętrzny serwis (gmail, facebook). W takim wypadku należy kliknąć w sekcji „Użyj zewnętrznych serwisów do zalogowania” we właściwy przycisk a dostawca poprosi cię o zgodę na używanie Twojego identyfikatora w RS Dachy5

1.3. Jeśli nie posiadasz dostęp do w/w usług, możesz założyć konto lokalne z hasłem w RS Dachy5. W tym celu należy kliknąć w link „Nie masz konta? Zarejestruj się! Rejestracja jest bezpłatna”


1.4. W formularzu rejestracji należy podać w kolejnych polach: adres email, hasło, powtórzyć hasło


Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków i zawierać co najmniej jeden znak niebędący literą lub cyfrą, przynajmniej jedną małą literę (a–z) oraz co najmniej jedną wielką literę (A–Z).

1.5. Wybrać przycisk Rejestruj

1.6. Poprawna rejestracja zakończy się informacją o przesłaniu wiadomości email z linkiem do potwierdzenia


1.7. Po paru chwilach otrzymasz wiadomość email z prośbą o potwierdzenie. Należy kliknąć w link umieszczony w wiadomości, aby zakończyć proces rejestracji.


Link do przewodnika video

2. Logowanie do systemu

Aby zalogować się do systemu RS Dachy5 wejdź na stronę www.rsdachy.pl za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Opera (przeglądarki Chrome oraz Edge nie są w tej wersji wspierane ze względu na brak obsługi technologii Silverlight).

2.1. Wybierz przycisk zaloguj


2.2. Jeśli podczas rejestracji wykorzystałeś jedno z zewnętrznych serwisów do autoryzacji (Gmail, Facebook, Microsoft LIVE ID) wystarczy, że klikniesz w odpowiedni przycisk i nie będziesz musiał wpisywać hasła. Zewnętrzny serwis przeprowadzi Twoje uwierzytelnienie i w RS Dachy 5 nie będziesz musiał wpisywać hasła.


2.3. Jeśli podczas rejestracji wykorzystałeś lokalne konto, wpisz email oraz hasło.


2.4. Możesz zaznaczyć pole „Zapamiętaj mnie”, co sprawi że Twoje poświadczenie zostanie zapamiętane w tej przeglądarce na tym komputerze i nie będziesz musiał już wpisywać hasła.


2.5. Kliknij przycisk Zaloguj


2.6. Po poprawnym zalogowaniu na ekranie pojawi się w miejscu przycisku „Zaloguj” Twój email, na ekranie pojawi się Panel informacyjny a w menu głównym pojawi się opcja RS Dachy 5


Najczęstsze przyczyny błędów podczas logowania:

• Nieprawidłowy adres email lub hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij w link „Zapomniałeś hasła?”
• Użytkownik nie został jeszcze zarejestrowany – musisz przejść bardzo krótki proces rejestracji (punkt 1)
• Dokonano rejestracji, ale nie potwierdzono konta klikając na link w otrzymanym podczas rejestracji emailu – przejrzyj skrzynkę pocztową w poszukiwaniu emaila, gdzie w tytule znajduje się „Potwierdzenie konta na RS DACHY 5”

3. Sporządzenie nowej wyceny

3.1. Aby sporządzić ofertę należy wybrać w menu RS Dachy 5 / Wyceny a następnie zielony przycisk Nowa Wycena lub skorzystać ze skrótu „Nowa wycena”, który znajduje się na Panelu informacyjnym, na stronie głównej.3.2. Jeśli Twoja przeglądarka nie miała jeszcze zainstalowanego rozszerzenia Silverlight, pojawi się monit Microsoft : „Aby zobaczyć zawartość, należy zainstalować Silverlight”. Kliknij „Instaluj teraz”. Po paru chwilach Twój komputer zainstaluje potrzebne rozszerzenia.


3.3. Na chwili na ekranie pojawi się moduł wycen

3.4. Jesteś gotowy do sporządzenia nowej wyceny


4. Interfejs użytkownika – definiowanie projektu dachu


Interfejs użytkownika składa się z 4 głównych elementów:

• Listwa akcji – menu z zakładkami i ikonami
• Okno główne – środkowa i największa część ekranu
• Okno właściwości – Po prawej stronie ekranu aplikacji znajduje się panel właściwości zaznaczonego elementu. W tym oknie pojawiają się ustawienia dachu, połaci, kształtu, krawędzi kształtu lub materiału.
• Inspektor dokumentu - w oknie inspektora dokumentu umieszczono projekty dachów użytych do wyceny oraz sekcję Oferta, która pozwala sporządzić ofertę dla klienta.

W zależności od zaznaczonego elementu inspektora dokumentu, dostępne są dla użytkownika inne funkcje.

4.1. Dach1

4.1.1. W listwie akcji dostępne są funkcje do kasowania i wstawiania nowych połaci, wstawiania połaci z repozytorium, tworzenia nowego dachu. Można też w tym miejscu zaimportować wymiary dachu z RS Dachy4.

4.1.2. W oknie właściwości można zmienić nazwę Dach1, dodać opis i sprawdzić całkowitą powierzchnię dachu.


4.2. Połać1 (dotyczy wszystkich połaci umieszczonych pod Dach1) – Zaznaczając w inspektorze element reprezentujący połać:


4.2.1. W oknie głównym pojawi wygląd i wymiary połaci.

4.2.2. Klikając w okno główne (brak zaznaczonego kształtu) ustawiamy właściwości połaci. W oknie właściwości można zmienić kąt nachylenia połaci, nazwę połaci oraz edytować predefiniowane linie podziałów


4.2.3. Zaznaczony kształt – we właściwościach kształtu umieszczono listę wierzchołków połaci. Każdy wierzchołek ma swój unikalny identyfikator (ID), współrzędną X, Y. W kolumnie Yr - znajduje się wartość Y rzeczywista (niezależna od kąta nachylenia)


4.2.4. Zaznaczona krawędź kształtu – we właściwościach są pokazane współrzędne punktów krawędzi oraz długość krawędzi.


4.2.5. W listwie akcji znajdziemy przyciski

• Narysuj kształt – narzędzie umożliwia utworzenie nowego kształtu połaci. Pierwszy kształt jest konturem połaci, wszystkie kolejne kształty połaci są otworami
• Dodaj kształt z repozytorium – biblioteka gotowych kształtów
• Usuń połać – usuwa całą połać z listy połaci dachu
• Obróć - obraca zaznaczony kształt o 90 stopni
• Odbicie pionowe i poziome – przekształca zaznaczony kształt, jako odbicie lustrzane względem osi X lub Y
• Kopiuj połać – tworzy kopię zaznaczonej połaci
• Utwórz podziały X oraz Utwórz podziały Y – tworzy predefiniowane linie łączenia arkuszy, wybierając w zakładce kontekstowej materiału BLACHY TRAPEZOWE I PANEL sposób montażu „wg linii podziałów” arkusze będą łączone w miejscu podziałów (np. dla elewacji np. w miejscu występowania słupów)

4.3. Oferta

Na zakładce znajdują się pola do uzupełnienia numeru oferty oraz dowolnego opisu.

4.4. Dane klienta

Na zakładce uzupełniamy dane klienta, które będą drukowane na ofercie


4.5. Linie oferty


4.5.1. Na tej zakładce można uzupełnić ceny pozycji na ofercie, dodać usługi/materiały dodatkowe. Zastosować rabat oraz wyliczyć Zysk brutto.

4.5.2. W listwie umieszczono akcje do tworzenia wariantów oferty

4.5.3. W oknie głównym znajduje się lista pozycji oferty. W wariancie podstawowym o nazwie „Wszystkie” umieszczono wszystkie pozycji wyceny. Możemy dodać dodatkowe pozycje, niepochodzące z wyceny używając paska ikon na oknie głównym, nad tabelą. Poniżej opis kolumn tabeli z pozycjami oferty:

• Cena z cennika
• J.m
• Upust i dostawcy – jaki upust w stosunku do ceny z cennika ma wynegocjowany użytkownik z dostawcą.
• Cena sprzedaży – cena sprzedaży (w przypadku gdy różni się od ceny cennikowej)
• Rabat % - procent rabatu dla klienta
• Wartość sprzedaży – wyliczona wartość sprzedaży
• Wartość zakupu – wyliczona wartość zakupu
• Zysk brutto – wartość zysku brutto na sprzedaży

4.6. Podsumowanie oferty

Umieszczono tu dodatkowe pole z uwagami użytkownika.

5. Interfejs użytkownika – wybór materiałów do wyceny

Mając wprowadzony projekt dachu (wszystkie połacie) należy wybrać materiały do wyceny. W tym celu należy wybrać zakładkę Materiał. W listwie akcji w zależności od kontekstu zaznaczonego elementu (kształt, krawędź, wierzchołek) umieszczono funkcje do wyboru materiałów.

5.1. Dodaj obróbkę.

5.2. Dodaj narożnik.

5.3. Dodaj akcesorium.

5.4. Dodaj pokrycie.

Na ekranie pojawi się okno wyboru pokrycia. Po wybraniu rodzaju pokrycia w panelu „Produkty” pojawi się lista dostępnych produktów. Poniżej zaznaczonego produktu pojawia się lista parametrów pokrycia oraz zdjęcie. Jeśli pokrycie ma zostać zastosowane do wszystkich połaci, w parametrach w polu „Zastosuj do” należy pozostawić wybraną wartość „Wszystkie”


Pokrycie zostanie dodane do wszystkich połaci. Przełączając w inspektorze dokumentu kolejne połacie w oknie głównym zobaczymy sposób przeprowadzonej kalkulacji arkuszy. W RS Dachy 5 można dodać więcej niż jedno pokrycie do jednego projektu dachu. W oknie właściwości można przełączać się między pokryciami i zobaczyć listę wymiarową dla połaci.Dla zaznaczonego pokrycia w listwie pojawia się specjalna zakładka kontekstowa z ustawieniami i funkcjami do adaptacji optymalizacji materiału.

5.4.1. Zakładka kontekstowa BLACHY TRAPEZOWE I PANELE


W sekcji montaż:

• Sposób układania arkuszy – miejsce łączenia arkuszy, gdy potrzeba więcej niż jeden arkusz

 - od największych – arkusze maksymalne, a następnie przycięty do wymiaru
 - proporcjonalnie - wszystkie arkusze tej samej długości
 - wg linii podziału – miejsce łączenia określa linia podziału połaci

• Orientacja układania arkuszy

 - Pionowo  - Poziomo

W sekcji układanie:

• Kierunek montażu (w zależności od orientacji pionowej lub poziomej)

 - Od lewej / od góry  - Od prawej / od dołu

• Przesunięcie

 - Wartość przesunięcia arkuszy w mm  - Centrowanie arkuszy

Optymalizacja:

• Zaokrąglenie w mm – określa dokładność długości arkuszy
• Zakładka w mm – długość zakładki pionowej przy łączeniu arkuszy
• Łączenie naprzemienne w mm

 - jeśli 0 - arkusze łączone w linii,  - wartość większa od 0 powoduje, że łączenie parzystych pasów realizowane jest poniżej (na suwak)

• Przycisk Optymalizuj – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia w sekcjach montaż, układanie i optymalizacja wymaga użycia tego przycisku, aby system przekalkulował optymalne rozwiązanie ponownie stosując nowe warunki. Opcja „Wszystkie połacie” oznacza, że parametry zastosowane będą podczas optymalizacji do wszystkich połaci. Zmiana tej opcji spowoduje ograniczenie zakresu zmian parametrów do optymalizacji wyłączenie bieżącej połaci.

Wyniki:

Sekcja do operacji na zaznaczonych w oknie głównym arkuszy

• Wybierz – wciśnięty pozwala zaznaczać arkusze, pomniejszać, zmieniać pozycje. Zaznaczone arkusze mogą być przeciągane przy wciśniętym lewym klawiszu myszki. Najeżdżając na górną lub dolną krawędź arkusza, kursor zmieni się w dwukierunkową strzałkę. Można w tym momencie zmieniać długość arkusza myszką. Można wykorzystać klawisze skrótu :

 - Ctrl+strzałki – przesuwanie arkuszy  - Shift+Góra lub Shift+Dół – powiększanie i pomniejszanie arkuszy

• Linia cięcia – funkcja do podziału arkuszy. Jeśli zaznaczone są arkusze to cięcie będzie wyłącznie dla zaznaczonych arkuszy. Jeśli żaden arkusz nie jest zaznaczony, przecięte zostaną wszystkie arkusze w linii
• Połącz arkusze – funkcja pozwala połączyć sąsiadujące arkusze. Oba muszą być zaznaczone.
• Usuń z połaci – funkcja pozwala usunąć zaznaczone arkusze.
• Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Odznacz wszystkie – funkcja odznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Powiększ – funkcja powiększa zaznaczone arkusze
• Pomniejsz – funkcja pomniejsza zaznaczone arkusze
• Długość ark w mm – za pomocą tego pola można zmienić długość zaznaczonych arkuszy podając w mm jego nowy rozmiar i naciskając klawisz ENTER. Za pomocą tej funkcji możliwe jest ustalenie długości arkuszy nawet jeśli ich rozmiar przekracza długość maksymalną.
• Przyklejanie arkuszy – gdy funkcja jest włączona, adaptacja arkuszy jest łatwiejsza dla użytkownika, ponieważ system na podstawie sąsiadujących arkuszy ułatwia dopasowywanie długości i pozycji arkuszy
• Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje do przesuwania arkuszy

Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

5.4.2. Zakładka kontekstowa BLACHODACHÓWKI


W sekcji montaż:

• Sposób układania arkuszy – miejsce łączenia arkuszy, gdy potrzeba więcej niż jeden arkusz

 - od największych – arkusze maksymalne, a następnie przycięty do wymiaru  - proporcjonalnie - wszystkie arkusze tej samej długości

• Orientacja układania arkuszy

 - Pionowo

W sekcji układanie:

• Kierunek montażu (w zależności od orientacji pionowej lub poziomej)

 - Od lewej / od góry  - Od prawej / od dołu

• Przesunięcie

 - Wartość przesunięcia arkuszy w mm  - Centrowanie arkuszy

Optymalizacja:

• Zaokrąglenie w mm – określa dokładność długości arkuszy
• Przycisk Optymalizuj – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia w sekcjach montaż, układanie i optymalizacja wymaga użycia tego przycisku, aby system przekalkulował optymalne rozwiązanie ponownie stosując nowe warunki. Opcja „Wszystkie połacie” oznacza, że parametry zastosowane będą podczas optymalizacji do wszystkich połaci. Zmiana tej opcji spowoduje ograniczenie zakresu zmian parametrów do optymalizacji wyłączenie bieżącej połaci.

Wyniki:

Sekcja do operacji na zaznaczonych w oknie głównym arkuszy

• Wybierz – wciśnięty pozwala zaznaczać arkusze, pomniejszać, zmieniać pozycje. Zaznaczone arkusze mogą być przeciągane przy wciśniętym lewym klawiszu myszki. Najeżdżając na górną lub dolną krawędź arkusza, kursor zmieni się w dwukierunkową strzałkę. Można w tym momencie zmieniać długość arkusza myszką. Można wykorzystać klawisze skrótu :

 - Ctrl+strzałki – przesuwanie arkuszy  - Shift+Góra lub Shift+Dół – powiększanie i pomniejszanie arkuszy

• Linia cięcia – funkcja do podziału arkuszy. Jeśli zaznaczone są arkusze to cięcie będzie wyłącznie dla zaznaczonych arkuszy. Jeśli żaden arkusz nie jest zaznaczony, przecięte zostaną wszystkie arkusze w linii
• Usuń z połaci – funkcja pozwala usunąć zaznaczone arkusze.
• Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Odznacz wszystkie – funkcja odznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Powiększ – funkcja powiększa zaznaczone arkusze
• Pomniejsz – funkcja pomniejsza zaznaczone arkusze
• Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje do przesuwania arkuszy

Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

5.4.3. Zakładka kontekstowa MODUŁOWE


W sekcji układanie:

• Kierunek montażu (w zależności od orientacji pionowej lub poziomej)

 - Od lewej / od góry  - Od prawej / od dołu

Optymalizacja:

• Montaż

 - Równolegle – łączenie arkuszy w pionowej linii  - Na mijankę - na zakład, jak cegły w murze

• Odpady

 - Brak wykorzystania odpadów – brak cięcia arkuszy  - Wykorzystanie odpadów – arkusze z przycięcia są wykorzystywane w innym rzędach

• Przycisk Optymalizuj – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia w sekcjach montaż, układanie i optymalizacja wymaga użycia tego przycisku, aby system przekalkulował optymalne rozwiązanie ponownie stosując nowe warunki.

Wyniki:

Sekcja do operacji na zaznaczonych w oknie głównym arkuszy

• Wybierz – wciśnięty pozwala zaznaczać arkusze, pomniejszać, zmieniać pozycje. Zaznaczone arkusze mogą być przeciągane przy wciśniętym lewym klawiszu myszkiMożna wykorzystać klawisze skrótu :

 - Ctrl+strzałki – przesuwanie arkuszy

• Usuń z połaci – funkcja pozwala usunąć zaznaczone arkusze.
• Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Odznacz wszystkie – funkcja odznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje do przesuwania arkuszy

Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

5.4.4. Zakładka kontekstowa OBRÓBKI


Wyniki:

Sekcja do operacji na zaznaczonych obróbkach w oknie głównym arkuszy

• Wybierz – wciśnięty pozwala zaznaczać obróbki.
• Usuń z połaci – funkcja pozwala usunąć zaznaczone obróbki.
• Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie obróbki na bieżącej połaci
• Odznacz wszystkie – funkcja odznacza wszystkie obróbki na bieżącej połaci

Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

5.4.5. Zakładka kontekstowa AKCESORIA


Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

6. Plik

Na zakładce Plik listwy, znajdują się akcje do zapisu, wydruku i eksportu oferty

• Zapisz kopię roboczą – funkcja zapisu oferty do obszaru roboczego
• Zapisz – zapis oferty do pliku
• Eksport do PDF – eksport oferty do pliku
• Drukuj – podgląd wydruku